Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Obravnava pripomb in predlogov na izhodišča Odloka o urejenosti naselij in krajine za področje oglaševanja in označevanja

Občina Vrhnika je po uspešno izvedeni  javni predstavitvi izhodišč za pripravo Odloka o urejenosti naselij in krajine za področje oglaševanja in označevanja mestnega središča Vrhnike v decembru 2023, zbirala pobude in pripombe na gradivo še do 8. januarja 2024.

V tem času je prispelo nekaj pobud, ki jih bomo podrobneje proučili. Ključne deležnike, ki jih bo odlok konkretno naslavljal, pa je Občina z namenom pravočasne informiranosti in uskladitve stališč, povabila tudi na individualne sestanke, ki se odvijajo v tem mesecu.

Na podlagi zbranih pripomb in pobud ter strokovnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, bo izdelovalec nadaljeval postopek s pripravo osnutka odloka, ki bo javno razgrnjen.

Povezava do sporočila za javnost o javni predstavitvi in obravnavi.