Kontaktna številka Kontaktni email

POZIV ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA OCENO ŠKODE ZARADI SUŠE V LETU 2022

Obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022.

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči.

Škode ni možno uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta, kot npr. pri žitih (pšenica, ječmen itd.), pri sadju (češnje, ribez itd.).

 

Navodila:

Prijavo pripravite na OBRAZCU 2 – OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI V OBRAZCU 2.

Obvezno izpolnite naslednje podatke:

  1. PODATKI O NESREČI

1.4 Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

1.5 Davčna številka

1.6 Naslov nosilca

1.7 KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev

1.8 Transakcijski račun

1.9 Prejel občinska sredstva

 

  1. OCENA ŠKODE

Stolpec A: GERK in katastrska občina

Stolpec B: Vrsta kulture

Stolpec C: Šifra – Seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v%

Stolpec F: Površina poškodovane kultur v GERK-u v arih

Stolpec H: Zavarovalnica, Številka zavarovalne police

 

  1. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Vpišete ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno.

Obrazec 2 podpišete 2 x in ga potrdite z datumom prejema na občino.

Pri izpolnjevanju obrazca uporabite podatke iz Zbirne subvencijske vloge za leto 2022 in Priloge 5 – Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (pisrs.si).

Občina Vrhnika poziva oškodovance oziroma kmete v občini Vrhnika, ki so utrpeli večjo škodo v suši, da vlogo na ustreznem obrazcu (obrazec 2) pošljejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jo osebno oddajo v vložišču Občine Vrhnika do 16. septembra 2022.

Za dodatne informacije se lahko oškodovanci obrnejo na Kmetijsko svetovalno službo Vrhnika, Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika, tel. št. 041 310 162 (Blaž Bavdek) ali na Občino Vrhnika, tel. št. 01 755 54 10 (Sandra Jesenovec) ali 01 755 54 44 (Nataša Čož).

Priloge:

  • Obrazec 2
  • Priloga 5 – Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda
  • Sklep URSZR

Dokumenti