Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2024

Objavili smo javni razpis za podelitev priznanj Občine Vrhnika za leto 2024. Predloge za prejem naziva častnega občane Vrhnike in za prejem zlatih, srebrnih in bronastih plaket Ivana Cankarja, nam lahko pošljete po navadni pošti, do petka, 1. marca 2024.

Priznanja Občine Vrhnika so najvišja priznanja za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, in tiste, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenje v njej ter podobo krajev. Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, pogum in človekoljubnost.

Komu torej naj po vašem mnenju podelimo občinska priznanja?

Podelili bomo največ en naziv častnega občana, in sicer za posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Vrhnike.

Plakete Ivana Cankarja

Podelili bomo največ dve zlati plaketi Ivana Cankarja, ki je najvišje priznanje Občine Vrhnika, ki se podeli posamezniku za življenjsko delo. Podelili bomo tudi največ tri srebrne plakete Ivana Cankarja, posameznikom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za dolgoletne uspehe in izjemne dosežke trajnega pomena. Največ šest bronastih plaket Ivana Cankarja pa posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih, ob enkratnih dosežkih, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih.

Pisne Predloge za podelitev priznanj lahko pošljete občani, politične stranke, liste, krajevne skupnosti, podjetja, društva, organizacije in skupnosti, vsebovati pa morajo podatke o predlagatelju in kandidatu, obrazložitev oziroma podrobno utemeljitev predloga, vrsto predlaganega priznanja in pisno soglasje predlaganega kandidata.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega praznika ob občinskem prazniku v mesecu maju, oziroma v izrednih razmerah na drugi primerni prireditvi predvidoma do konca leta 2024.

Več informacij o razpisu na povezavi.

Vloga mora vsebovati obrazložitev predloga in skrajšano obrazložitev. Če ena ni priložena, se vloga šteje kot nepopolna.

Predloge pošljite do vključno 1. marca 2024, do 10. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ne odpiraj – za občinska priznanja«.