Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Razpisujemo 70.000 evrov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine

Lastniki ali upravljalci stavb kulturne dediščine, vpisanih v register, ali stavb v območjih naselbinske dediščine s sprejetim odlokom, lahko ob prijavi na javni razpis prejmete 20.000 evrov na stavbo za njeno obnovo.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2024 znaša 70.000,00 evrov. Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa morajo upravičene osebe porabiti v proračunskem letu 2024, najkasneje do 29. 11. 2024, ki je tudi rok za oddajo zahtevkov z dokazili o izvedbi del.

Razpis začne veljati 29. 1. 2024 in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 10. 2024. Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavnimi obrazci lahko vlagatelji prevzamete v času uradnih ur v sprejemno-informacijski pisarni Občine Vrhnika, ali si jo natisnete s spletne strani Občine Vrhnika.

Izbrani bodo projekti, katerih predlagatelj in projekt bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Sofinancira se obnova zunanjosti stavbe, ki mora biti izvedena v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami. Izbrani projekti bodo predvidoma sofinancirani v višini do 50 % za projekte na objektih, ki se nahajajo v območju varovane naselbinske dediščine s sprejetim odlokom, do 40 % za projekte na objektih, ki so namenjeni turistični dejavnosti in v višini do 35 % za projekte na ostalih stavbah kulturne dediščine.

Z razpisom Občina Vrhnika pomaga lastnikom stavb, ki morajo upoštevati usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, hkrati pa spodbuja urejenost kraja, še posebej mestnega jedra Vrhnike.

Povezava do razpisa.