Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 4)

Občina Vrhnika obvešča, da je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (SD OPN 4) s prilogami sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika, dne 28. 9. 2023.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/23, dne 10. 10. 2023, in začne veljati petnajsti dan po objavi, tj. 25. 10. 2023.

Povezava do prostorskega akta.