Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Vrhnika prejela kohezijska sredstva za energetsko obnovo šole

Natanko 805.032 evrov kohezijskih sredstev za energetsko obnovo šole. Po zaključku vseh gradbenih in instalacijskih del energetske obnove OŠ Ivana Cankarja je Občina, na podlagi uspešno oddanih vseh zahtevkov, prejela še odobrena sredstva sofinanciranja Evropske unije in Republike Slovenije.

V okviru več kot 2,5 mio EUR vredne investicije se je obnovil celoten ovoj starega dela šole, nekdanje knjižnice in telovadnice. Zamenjana so bila vsa okna, fasada je dobila tudi toplotni ovoj, zamenjana in energetsko izolirana pa je bila tudi streha. Pomembna pridobitev je povsem novo prezračevanje učilnic, ki zagotavlja boljši zrak za učence in učitelje. Obnove pa je bila deležna tudi kotlovnica šole. Tako bo izvedena investicija znižala obratovalne stroške šole.