Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

LOKALNE VOLITVE 2022

Dne 20. novembra 2022 bo v Republiki Sloveniji potekal prvi krog glasovanja na lokalnih volitvah 2022. Na tem spletnem mestu vsem organizatorjem volilne kampanje Občinska volilna komisija Občine Vrhnika v zvezi s tem ponuja potrebne obrazce, dokumente oziroma podatke ter nasvete. Volili bomo župana, člane občinskega sveta ter člane svetov krajevnih in vaških skupnosti.

PONOVNE IN NAKNADNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI (novejše objave na vrhu)

Izid volitev v Krajevne skupnosti Bevke, Verd in Vrhnika – Breg

Obvestilo Občinske volilne komisije Občine Vrhnika

Obvestilo volivcem o načinu glasovanja

Seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bevke

Seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Vrhnika Breg

Seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Verd

Obvestilo o vložitvi kandidatur oziroma list kandidatov za člane svetov Krajevnih skupnosti Verd, Bevke in Vrhnika – Breg

Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora

Rokovnik naknadnih in ponovnih volitev

Kandidatura za člana KS s podpisi volivcev

Soglasje kandidata za člana KS

SPLOŠNO (novejše objave na vrhu)

Razpis naknadnih volitev v Svet krajevne skupnosti Verd

Razpis ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Bevke in Vrhnika – Breg

Rezultati lokalnih volitev 2022

Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti

Obrazec za glasovanje na domu

RAZGLAS – seznam za volitve župana dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Občinskega sveta dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bevke dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Blatna Brezovica dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ligojna dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Podlipa – Smrečje dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Padež – Pokojišče – Zavrh dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sinja Gorica dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Stara Vrhnika dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Vrhnika Breg dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Vrhnika Center dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Vrhnika Vas dne 20.11.2022

RAZGLAS – seznam za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zaplana dne 20.11.2022

OBVESTILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE VRHNIKA – glasovanja

OBVESTILO VOLIVCEM O NAČINU GLASOVANJA

VABILO NA ŽREBANJE VRSTNEGA REDA KANDIDATUR

Obveščamo vas, da bo žrebanje za določitev vrstnega reda kandidatur za župana in članov občinskega sveta Občine Vrhnika v

SREDO, 2. 11. 2022 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI V KLETNIH PROSTORIH OBČINE VRHNIKA, TRŽAŠKA CESTA 1, 1360 VRHNIKA

(vhod iz zadnje strani stavbe).

ZA PREDSTAVNIKE KANDIDATUR SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI BO ŽREBANJE OB 18.00 URI.

Če predstavnik kandidata ali kandidatne liste ne bo navzoč, bo žrebanje opravil član Občinske volilne komisije, ki ga bo določila predsednica OVK.

 

Politične stranke in skupine volivcev določijo kandidature za župane, liste kandidatov za člane občinskih svetov in liste kandidatov za člane svetov krajevnih/vaških skupnosti najpozneje 20.10.2022, do 19. ure!

Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko oddajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov najkasneje do 15.09.2022).

Občinska volilna komisija je dne 05.09.2022 sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Župan Občine Vrhnika razpisal volitve članov svetov krajevnih in vaških skupnosti
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 2. odstavka 71. člena Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15) je župan Občine Vrhnika 04.08.2022 razpisal redne volitve članov svetov krajevnih in vaških skupnosti na območju občine Vrhnika. Redne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022. Razpis je objavljen v Našem časopisu št. 430/15.

Predsednica državnega zbora razpisala lokalne volitve
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je predsednica Državnega zbora Republike Slovenije 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/22 z dne 20. 7. 2022. 

 

VOLITVE ŽUPANA (novejše objave na vrhu)

Stopnja in naziv izobrazbe:

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe, zato vam ga posredujemo in predlagamo, da z njim seznanite predlagatelje in širšo javnost, da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur izpolnjeni skladno s šifrantom, ki ga vsebuje isDVK.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA (novejše objave na vrhu)

Stopnja in naziv izobrazbe:

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe, zato vam ga posredujemo in predlagamo, da z njim seznanite predlagatelje in širšo javnost, da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur izpolnjeni skladno s šifrantom, ki ga vsebuje isDVK.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

 

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI (novejše objave na vrhu)

Stopnja in naziv izobrazbe:

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe, zato vam ga posredujemo in predlagamo, da z njim seznanite predlagatelje in širšo javnost, da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur izpolnjeni skladno s šifrantom, ki ga vsebuje isDVK.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

 

POVEZAVE

MJU – lokalne volitve
DVK – Lokalne volitve 2022

KONTAKT

Tanja Kohne, tajnik Občinske volilne komisije Občine Vrhnika, tel. št. 01/7555-417, e-pošta tanja.kohne@vrhnika.si

Ana Jurjevčič, namestnik tajnika Občinske volilne komisije Občine Vrhnika, tel. št. 01/7555-415, e-pošta ana.jurjevcic@vrhnika.si