Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

V  skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Zapisniki

Dokumenti

Zapisniki mandatnega obdobja 2018-2022

Dokumenti

Zapisnik 36. redne seje Zapisnik 36. redne seje (pdf, 234 KB)
Zapisnik 35. redne seje Zapisnik 35. redne seje (pdf, 236 KB)
Zapisnik 34. redne seje Zapisnik 34. redne seje (pdf, 240 KB)
Zapisnik 31. redne seje Zapisnik 31. redne seje (pdf, 236 KB)
Zapisnik 30. redne seje Zapisnik 30. redne seje (pdf, 255 KB)
Zapisnik 29. redne seje Zapisnik 29. redne seje (pdf, 260 KB)
Zapisnik 27. redne seje Zapisnik 27. redne seje (pdf, 331 KB)
Zapisnik 26. redne seje Zapisnik 26. redne seje (pdf, 238 KB)
Zapisnik 25. redne seje Zapisnik 25. redne seje (pdf, 227 KB)
Zapisnik 24. redne seje Zapisnik 24. redne seje (pdf, 225 KB)
Zapisnik 23. redne seje Zapisnik 23. redne seje (pdf, 230 KB)
Zapisnik 22. redne seje Zapisnik 22. redne seje (pdf, 230 KB)
Zapisnik 21. redne seje Zapisnik 21. redne seje (pdf, 254 KB)
Zapisnik 20. redne seje Zapisnik 20. redne seje (pdf, 232 KB)
Zapisnik 19. redne seje Zapisnik 19. redne seje (pdf, 232 KB)
Zapisnik 18. redne seje Zapisnik 18. redne seje (pdf, 235 KB)
Zapisnik 17. redne seje Zapisnik 17. redne seje (pdf, 231 KB)
Zapisnik 16. redne seje Zapisnik 16. redne seje (pdf, 240 KB)
Zapisnik 15. redne seje Zapisnik 15. redne seje (pdf, 234 KB)
Zapisnik 14. redne seje Zapisnik 14. redne seje (pdf, 138 KB)
Zapisnik 13. redne seje Zapisnik 13. redne seje (pdf, 140 KB)
Zapisnik 12. redne seje Zapisnik 12. redne seje (pdf, 128 KB)
Zapisnik 11. redne seje Zapisnik 11. redne seje (pdf, 236 KB)
Zapisnik 10. redne seje Zapisnik 10. redne seje (pdf, 214 KB)
Zapisnik 9. redne seje Zapisnik 9. redne seje (pdf, 264 KB)
Zapisnik 8. redne seje Zapisnik 8. redne seje (pdf, 237 KB)
Zapisnik 7. redne seje Zapisnik 7. redne seje (pdf, 289 KB)
Zapisnik 6. redne seje Zapisnik 6. redne seje (pdf, 188 KB)
Zapisnik 5. redne seje Zapisnik 5. redne seje (pdf, 191 KB)
Zapisnik 4. redne seje Zapisnik 4. redne seje (pdf, 222 KB)
Zapisnik 3. redne seje Zapisnik 3. redne seje (pdf, 124 KB)
Zapisnik 2. redne seje Zapisnik 2. redne seje (pdf, 137 KB)
Zapisnik 1. redne seje Zapisnik 1. redne seje (pdf, 56 KB)

Dokumenti

(pdf, 1 MB)
(pdf, 779 KB)
(pdf, 340 KB)

Mandat 2022 - 2026

Maja Barišić Članica Nadzornega odbora
Tadej Grampovčan Tadej Grampovčan Član Nadzornega odbora
Ime in priimek Gregor Majcen Član Nadzornega odbora
Ime in priimek Uroš Erčulj Član Nadzornega odbora
Ime in priimek Doris Celarc Članica Nadzornega odbora