Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Statut

Statut je temeljni splošni akt občine. Temeljna vsebina statuta, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov, je opredeljena v 64. členu ZLS, po katerem statut določa:

  • temeljna načela za organizacijo in delovanje občine,
  • oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede občinske uprave,
  • način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in
  • druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

Dokumenti

Statut Občine Vrhnika Statut Občine Vrhnika (pdf, 460 KB)