Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Podžupan

Mirko Antolović, dipl. ekon. (VS)
Mirko Antolović

Župan Daniel Cukjati je od 1. 2. 2023 za podžupana Občine Vrhnika imenoval Mirka Antoloviča, rojenega 10. 8. 1960, ki bo svoje poslanstvo opravljal kot nepoklicni podžupan. Antolovič je v preteklosti, v dveh mandatih predsedoval Odboru za finance gospodarstvo in proračun ter bil v dveh mandatih izvoljen za občinskega svetnika, in sicer v mandatih 2010-2014 in 2014-2018. Med ostalim je v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika predsedoval Nadzornemu svetu in tudi kot začasni direktor vodil podjetje v letih (maj) 2019 do (avgust) 2020.

Izkušnje je nabiral z vodenjem velikih organizacij in pred upokojitvijo opravljal dela Koordinatorja sistema kakovosti kot vodilni presojevalec po ISO 9001.

Kot podžupan bo pomagal županu pri njegovem delu ter opravljal posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga bo župan pooblastil.

Primarno bo sodeloval s krajevnimi skupnostmi kot ožjimi deli občine pri opravljanju javnih nalog ter pomagal in koordiniral področje komunalnih dejavnosti.

Pisarna podžupana Občine Vrhnika

T: 01 755 54 24

E: mirko.antolovic@vrhnika.si