Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Občinska uprava

Direktor občinske uprave

Delovno področje direktorja občinske uprave:

  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
  • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
  • koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
  • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam,
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
  • skrbi za zagotavljanje javnosti dela občinske uprave;
  • skrbi za delovanje občinskega sveta in delovnih teles pri občinskem svetu;
  • opravlja druge naloge po odredbi župana

Direktor občinske uprave

Ime in priimek Boštjan Koprivec Direktor občinske uprave