Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Oddelek za splošne zadeve

Oddelek za splošne zadeve na svojem delovnem področju opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe župana, občinskega sveta, njegovih delovnih teles in nadzornega odbora.

Kontakt oddelka: 

Telefon sprejemne pisarne: 01/755 54 10
E-pošta: splosne.obcina@vrhnika.si

Delovno področje Oddelka za splošne zadeve:

a) področje normativno-pravnih zadev:

 • pravna pomoč pri pripravi splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
 • pravna pomoč pri sestavljanju pogodb, oceni sprejemljivosti pogodb in pravno spremljanje pogodb;
 • strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
 • pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
 • opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki spadajo v to področje;

b) področje splošnih zadev:

 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzornega odbora ter druge občinske organe;
 • kadrovske zadeve;
 • sprejem in odprava pošte ter arhiviranje;
 • informatizacija občinske uprave;
 • odnosi z javnostjo ter skrb za javno podobo in predstavitev občine ter protokol;
 • skrb za nabavo materiala, osnovnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave;
 • opravljanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil za potrebe občinske uprave na področju javnih naročil;
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Oddelek za splošne zadeve

Ime in priimek Lea Furlan Tajnica funkcionarja V(I)
Ime in priimek Špela Plestenjak Strokovni sodelavec VII/1
Ime in priimek Ana Jurjevčič Višja svetovalka za javna naročila, gospodarstvo in pridobivanje sredstev
Ime in priimek Tanja Kohne Svetovalka za organizacijsko kadrovske zadeve na oddelku za splošne zadeve
Ime in priimek Polona Gabrovšek Operater VI
Ime in priimek Sandra Jesenovec Poslovni sekretar V (II)
Ime in priimek Peter Kenk Hišnik IV
Ime in priimek Jure Jakopič Zunanji sodelavec za informatiko