Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

dr. Branko Stanovnik

Predstavitev

Ime in priimek dr. Branko Stanovnik 2011

Vrhničan, pedagog, ambasador znanja, publicist, akademik profesor dr. Branko Stanovnik, s 34 leti najmlajši redni profesor na Univerzi v Ljubljani, kasneje predstojnik katedre za organsko kemijo, znanstvenik z velikim mednarodnim ugledom sodi v svoji specialni stroki kemije v sam svetovni vrh. Njegovih znanstvenih del, objavljenih v uglednih naših in tujih strokovnih revijah s področja kemije, je več kot 700. Skoraj nemogoče je našteti vse ustanove in uredništva, katerih član je. To je uvodni del opisa njegovega ogromnega prispevka k naši družbi, znanosti nasploh, mladim študentom in znanstvenikom, k razpoznavnosti suverene in samostojne Republike Slovenije po vsem svetu in dvigu ugleda njegovega domačega kraja Vrhnike.

Branko Stanovnik se je rodil 11. avgusta 1938 na Brezovici pri Ljubljani. Po končani Klasični gimnaziji v Ljubljani je leta 1960 diplomiral na Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo  Univerze v Ljubljani. Že po dveh letih dela je bil izvoljen za asistenta in leta 1964 promoviran za doktorja kemijskih znanosti. V nadaljevanju je bil izvoljen za docenta, za izrednega profesorja in leta 1992 imenovan za rednega profesorja za organsko kemijo.

Na Fakulteti za kemijo in Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani predava predmete s področja organske kemije. Znanstveno se je izpopolnjeval v Kanadi, ZDA, Avstraliji in Veliki Britaniji. Bil je gostujoči profesor v ZDA, Avstraliji, Južnoafriški republiki in drugod. Zaradi izredne marljivosti, uspešnosti na znanstvenem in pedagoškem področju je bil 30. maja 1991 izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in isto leto za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Za rednega člana SAZU je bil izvoljen 6. junija 1995. V podobna akademska združenja je bil izvoljen leta 1984 v Londonu in leta 1995 v New Yorku. Od leta 1999 je predstojnik Oddelka za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo SAZU, že vrsto let je tudi dekan razreda za naravoslovne znanosti Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.

Akademik profesor dr. Branko Stanovnik je poleg pedagoškega in znanstvenega dela na Univerzi v Ljubljani opravljal še vrsto administrativnih funkcij, bil član raznih fakultetnih in univerzitetnih komisij, komisij in odborov ministrstva za znanost in tehnologijo ter Vlade Republike Slovenije. Bil je član Generalne skupščine Federacije evropskih kemijskih društev ter tudi član njihovega sveta in izvršilnega odbora. Je član različnih mednarodnih znanstvenih odborov mnogih mednarodnih kongresov, član številnih uredniških odborov znanstvenih publikacij na Hrvaškem, v Belgiji, ZDA in seveda v Sloveniji. Je še vedno predsednik in organizator ali soorganizator mnogih mednarodnih znanstvenih kongresov v Sloveniji.

Da bi laže razumeli pomen vseh teh administrativnih mednarodnih funkcij akademika profesorja dr. Branka Stanovnika, je treba izpostaviti tudi njegova prizadevanja v procesu osamosvajanja Slovenije. Kot predstavnik Slovenije je z vsem svojim znanjem, mednarodno avtoriteto, ki jo ima, v letu 1991 dosegel, da je bilo Slovensko kemijsko društvo sprejeto v članstvo Federacije evropskih kemijskih društev. To je bilo prvo mednarodno priznanje samostojne Republike Slovenije, in to veliko prej od uradnega mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Prav v tem priznanju se vidi veličina njegovega dela kot znanstvenika, pedagoga in mednarodnega ambasadorja znanja iz majhne države Slovenije. Kot Vrhničan, kjer je dejansko neposredno doživel agresijo na Slovenijo, se je tega še posebej zavedal. Znane so njegove besede, ki so seveda značilne za njegovo področje, ki pa so poučne za marsikoga: »V majhnih državah morajo biti univerze nadpovprečne, če hočemo preživeti v svetu. Zato je ena od osnovnih nalog visokošolskega sistema, da združuje, vključuje vse sposobne ljudi dobre volje ne glede na njihovo nazorsko in politično prepričanje. Zato univerzitetno izobraževanje ne sme biti odvisno od trenutne politične situacije, še manj od politične stranke, ki je na oblasti.«

Veliko dela bi imeli, če bi hoteli našteti vsaj najpomembnejše izsledke s področja njegovega raziskovalnega dela kot kemika znanstvenika Tu so same učene besede, ki pa govorijo o raziskovalnih dosežkih, ki so izredno pomembni za farmacevtsko industrijo. Akademik profesor dr. Branko Stanovnik te svoje dosežke objavlja večinoma v mednarodnih publikacijah, zbornikih, učbenikih in člankih ter predava na mednarodnih kongresih in simpozijih. O svojem deluje imel 80 plenarnih in povabljenih predavanj, več kot 200 vabljenih predavanj na univerzah, akademijah in v industrijskih laboratorijih po vsem svetu – v ZDA , Kanadi, Avstraliji, na Japonskem, Tajvanu, v Hongkongu, Južnoafriški republiki, Izraelu, Egiptu, Jordaniji, Tuniziji, Maroku, Veliki Britaniji, na Irskem, v Belgiji, na Nizozemskem, Danskem, v Franciji, Španiji, na Portugalskem, Nemčiji, Švici, Avstriji. Italiji, na Madžarskem, Švedskem, v Poljski, Češki, Slovaški, Rusiji, Bolgariji, Grčiji, na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, na Kosovu in drugod. Akademik profesor dr. Branko Stanovnik je dejansko ambasador znanja. Ko je predaval na vrsti univerz v Veliki Britaniji, na povabilo francoskega zunanjega ministrstva na francoskih univerzah, ni ponesel s seboj samo znanja, ampak sta bili z njim tudi Slovenija in Vrhnika.

Na ljubljanski univerzi je akademik profesor dr. Branko Stanovnik spoštovan in priljubljen kot pedagog in predavatelj. Tako so nam povedali njegovi študentje. Bil je mentor več kot 250 diplomantom, 30 magistratom in 35 doktorandom, nekaj tudi iz ZDA, Nizozemske, Italije, Češke in Slovaške.

Za svoje raziskovalno in pedagoško delo je dobil številna priznanja: nagrado Sklada Borisa Kidriča, Kidričevo nagrado, častno medaljo in diplomo Tehniške univerze v Bratislavi,

»Kametani Award«, ki jo podeljuje Japonski inštitut za kemijo, mednarodna priznanja, ki jih podeljujejo fundacije za znanstveno sodelovanje, priznanje Moskovske državne univerze kot je zlati znak za izjemne dosežke na področju kemije in še bi lahk-0 naštevali, kar dokazuje, kako pomemben je njegov znanstveni opus v svetovnem merilu.

Je član pomembnih strokovnih društev po vsem svetu: v Londonu, Washingtonu, Ziirichu; je častni član Madžarskega kemijskega društva v Budimpešti, ustanovni član Floridskega centra za heterociklično kemijo v ZDA in številnih drugih.

Akademik profesor dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ,

častni občan Vrhnike, je o svojemu prijatelju in sokrajanu dejal:

»Akademik prof. dr. Branko Stanovnik je vrhunski znanstvenik, vrhunski kemik s področja organske kemije heterocikličnih spojin. To kaže njegova obsežna bibliografija, to kaže njegova strokovna uspešnost doma in v tujini z množico obiskov in predavanj na tujih univerzah ter množico sodelovanj in vabljenih predavanj na elitnih strokovnih srečanjih po celem svetu. Ob tem, kar je jasno in zelo spoštovano, pa bi rad poudaril še dve stvari. Večkrat se znanstveniki, ki se morajo resno poglobiti v ozko omejeno področje znanosti, ne zanimajo za druge stvari izven svojega področja. Branko ni tak in je kljub poglobljeni usmerjenosti v svojo znanost kulturen, široko izobražen človek, ki ga zanimajo tudi druge znanosti, umetnost, kultura itd. Druga Brankova last11.ost, ki jo moram povedati, je to, da je kot svetovljan ostal izjemno tesno povezan s Slovenijo in posebno z Vrhniko, saj je pravi ‘Vršnčan’. V grozečem globaliziranem svetu bomo morali vsi biti taki. Živeli bomo v povezanem in enotnem svetu, pri tem pa se bomo morili zavedati svojih korenin in vedeti, kje je naš dom.