Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Helena Rožmanc Drašler, dr. med.

Predstavitev

Ime in priimek Helena Rožmanc Drašler, dr. med. 2008

Helena Rožmanc Drašler, dr.med.spec., je občanka Vrhnike od rojstva. Leta 1971 se je zaposlila v Zdravstvenem domu Vrhnika kot zdravnik – specialist. Poleg vseh rednih delovnih dolžnostih je opravljala še delo strokovnega vodje, skrbela za zdravje in dobro počutje oskrbovancev v Domu starejših občanov in svoje bogate delovne izkušnje prenašala na mlade zdravnike, kot tudi na ostalo osebje zdravstvenega doma

Polna elana in zavidajoče odgovornosti se je razdaja v dežurni  službi v kateri je preživela tudi po 36 ur v turnusu. Velikokrat je brez kakršnih koli pomislekov nadomesti kolege, ki iz različnih vzrokov niso mogli prevzeti dežurne službe. Po njeni zaslugi je zagotavljanje 24 urnega varstva v občinah Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer nemoteno. V ambulanti je  navkljub vsem obremenitvam našla toplo besedo za vsakega pacienta ne glede na starostno strukturo.

Nanizani podatki ne morejo orisati njene veličine kot zdravnika za otroke, njihove starše, šolsko mladino, odraslo populacijo in oskrbovance Doma starejših občanov.

Ne gre prezreti tudi odnosa do sočloveka, svetovalca, prijatelja, meščana, matere, babice itd. Ljudje so ji zaupali, saj jim je v najtežjih trenutkih zna pokazati na svetlo točko, ko je bilo ogroženo zdravje ali še huje, zdravje njihovih otrok. Ob njej so se počutili varnejše, saj jih je znala spodbuditi in potolažiti.

Helena Rožmanc Drašler, dr.med.spec., se je s svojim vsestranskim delom neizbrisano vpisala v ohranjanje in varovanje zdravja prebivalcev vseh treh občin. Življenje Helene Rožmanc Drašler, dr.med.spec., je izjemno bogato. Vseskozi je znala sprejemati različne izzive in dosegati zastavljene cilje, hkrati pa obdržati širino in humanost človeškega duha. Njeno delovanje je bilo zato za razvoj občine Vrhnika neprecenljive vrednosti.