Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Marija Oblak Čarni

Predstavitev

Ime in priimek Marija Oblak Čarni 2012

Marija Oblak se je Rozi Pšenica (iz Sodražice) in Antonu Oblaku (iz Verda) v Krmelju na Dolenjskem rodila 20. decembra 1932. Osnovno šolo je obiskovala v Mokronogu, prva leta gimnazije v Novem mestu po drugi svetovni vojni pa se je družina preselila v očetov domači kraj, v Verd. Marija Oblak je maturirala na bežigrajski gimnaziji v Ljubljani, študij pa nadaljevala na Filozofski fakulteti, oddelku za zgodovino.

Po diplomi se je najprej zaposlila v arhivskem oddelku Muzeja novejše zgodovine, bila ves čas članica Arhivskega društva Slovenije, ki je pod njenim predsedovanjem izvedlo več odmevnih akcij; med drugim Posvetovanje o objavljanju virov za zgodovino Slovencev, z Odprtim pismom opozorilo OZN in druge svetovne in domače politične, strokovne javne inštitucije in posameznike na neizpolnjen Arhivski sporazum, sklenjen leta 1923 med Jugoslavijo in Avstrijo, osnovalo svoje glasilo Arhivi in izdajalo številne publikacije.

Aktivno je sodelovala tudi v Zvezi društev arhivskih delavcev Jugoslavije, bila je članica različnih strokovnih komisij, od 1974 do 1993 leta pa je vodila Arhiv Republike Slovenije kot direktorica in namestnica direktorice. Opravila je težko in odgovorno delo pri vračanju arhivskega gradiva iz Avstrije, Italije, kot članica jugoslovanske komisije je pripravila slovenski program za raziskave v vatikanskih arhivih, bila predsednica ali članica različnih svetov (Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Muzeja ljudske revolucije Slovenije, Zgodovinskega arhiva v Ljubljani, VIBA-filma, Filozofske fakultete v Ljubljani). Leta 1992 jo je Slovenska vlada imenovala kot eksperta za arhive v slovensko delegacijo na pogajanjih za nasledstvo razpadle Jugoslavije.

Po upokojitvi je naprej sodelovala z Arhivom Slovenije, svoje znanje in delo pa v veliki meri posveča tudi Vrhniki. Kot je sama rekla, je čutila, da je to kraju nekako dolžna, saj je tu preživela lepa mladostna leta.

Vrhniko ima za svoj kraj in je na to ponosna. Kot članica Muzejskega društva Vrhnika je v domačem kraju še dodatno vzpodbudila številne raziskave na področju domoznanstva in kulturne in naravne dediščine. Leta 1999 je bila izvoljena za predsednico društva, 2001 pa je prevzela še uredništvo publikacije Vrhniški razgledi. Občina Vrhnika se tako vsako leto znova predstavlja z novo številko doma in v tujini – Vrhniške razglede najdemo v knjižnicah tudi v Celovcu, v Trstu, na Dunaju.

Marija Oblak Čarni  je prejela že številna priznanja, med drugim visoka državna odlikovanja leta 1978 Red dela z zlatim vencem, leta 1987 je bil Arhiv Slovenije tudi zaradi dolgoletnega uspešnega vodenja nagrajen z Redom zaslug za narod z zlato zvezdo, po končanih pogajanjih o nasledstvu po razpadli Jugoslaviji pa ji je posebno priznanje 25. junija 2001 izročilo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve.

Marija Oblak Čarni je s svojim življenjskim delom in dosežki zaznamovala, obogatila naš prostor in čas in brez dvoma veliko doprinesla k prepoznavnosti naše kulturne dediščine in splošnemu ugledu Občine Vrhnika in naše domovine širom po svetu.