Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Evropski kohezijski sklad

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA

NASLOV OPERACIJE:

OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA – CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTA

OPIS OPERACIJE:

Predmet investicijskega projekta je izvedba energetske sanacije objekta osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, ki je v lasti občine Vrhnika. Investicija zajema izvedbo različnih organizacijskih in tehničnih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.

Namen projekta je celovita energetska prenova objekta skupne kondicionirane površine 3.952,3 m2. Občina Vrhnika želi v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in politikami zagotoviti varne in kakovostne prostore za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja v predmetnem objektu, zato se je odločila izpeljati ukrepe celovite energetske prenove objekta.

Glavni cilji projekta so naslednji:

 • zagotoviti celovito energetsko prenovo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika,
 • izboljšati energetsko učinkovitost stavbe, zmanjšati rabo energije in znižati stroške za energijo,
 • izboljšati delovne in učne pogoje vseh uporabnikov stavbe (učencev, zaposlenih, ostalih uporabnikov),
 • zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in posledično blažiti podnebne spremembe,
 • zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kakovost zraka v mestu,
 • izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih.

Predvidena je izvedba naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije:

 • vgradnja toplotne zaščite na zunanjih stenah ter na podstrešju,
 • zamenjava stavbnega pohištva,
 • namestitev regulacijske tehnike na ogrevalnih telesih,
 • prenova toplotnih podpostaj,
 • vgradnja mehanskega prezračevanja in
 • posodobitev razsvetljave.

Predvideni skupni prihranki rabe energije so ocenjeni v višini 134,96 MWh v letu polnega obratovanja celovito prenovljene stavbe.

Obdobje izvajanja operacije: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Šifra operacije: OP20.08934

Vloga za odločitev o podpori: OP20.04.01.050/2 – Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

Datum vložitve vloge za operacijo: 31. 1. 2022

Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

www.euskladi.si

 

Celotna vrednost vseh stroškov operacije: 2.804.468,26 EUR

Predvideno sofinanciranje: 991.951,06 EUR

 

Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Projektant: ARHITEKT UR ING d.o.o., Drenov Grič 80, 1360 Vrhnika

Izvajalec: AROL storitveno podjetje d.o.o., Milčetova pot 20, 1260 Ljubljana – Polje

Nadzor: OGD INŽENIRING d.o.o., Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana

Koordinator za varnost in zdravje pri delu: HABE INŽENIRING Jernej Habe s.p., Zadlog 64, 5274 Črni Vrh nad Idrijo