Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Veljavne prostorske akte lahko najdete tudi tukaj.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE VRHNIKA

ZAZIDALNI NAČRTI

UREDITVENI NAČRTI (UN)

LOKACIJSKI NAČRT

OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT

OPPN

LOKACIJSKE PREVERITVE