Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE VRHNIKA

ZAZIDALNI NAČRTI

UREDITVENI NAČRTI (UN)

OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT

OPPN

 1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. l. RS, št. 14/08)
 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (del območja urejanja V1S/2, morfološka enota 2B/6) (Ur. l. RS, št. 19/10)
 3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki (Naš časopis, št. 373/10)
 4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke Vrhnika – Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) (Naš časopis, št. 405/13)
 5. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Kralovše na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6, morfološka enota 1B/2) (Naš časopis, št. 405/13)
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno Vrhnika (Naš časopis, št. 410/13)
 7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič (Naš časopis, št. 411/13, 504/22)
 8. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice (Naš časopis, št. 428/15 – UPB1)
 9. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Komunalnega podjetja Vrhnika na Tojnicah (Naš časopis, št. 428/15 – UPB1)
 10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dom upokojencev Vrhnika (Naš časopis, št. 443/16)
 11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za povezovalno cesto Bajerji – Tojnice z mostom čez Ljubljanico (Naš časopis, št. 443/16)
 12. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Stara cesta – Vas) (Naš časopis, št. 448/17)
 13. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 449/17, 452/17 – teh. popr., 457/18 – teh. popr., 477/19, 496/21 – OPPN športni park)
 14. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo vaškega jedra naselja Verd (Naš časopis, št. 455/17)
 15. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za industrijsko cono Tojnice 1 (Naš časopis, št. 457/18)
 16. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tojnice 3 (Naš časopis, št. 462/18)
 17. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kovinarske (Naš časopis, št. 462/18)
 18. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Počitniško naselje Prezid 1 – del (Naš časopis, št. 462/18)
 19. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Počitniško naselje Prezid 2 – del (Naš časopis, št. 462/18)
 20. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Hrib – Gradišče) (Naš časopis, št. 463/18)
 21. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici (Naš časopis, št. 496/21)
 22. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sv. Trojice na Vrhniki (Naš časopis, št. 496/21)
 23. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Vrhnika za zahodni del (Naš časopis, št. 496/21)
 24. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev turistično rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu (Naš časopis, št. 506/22)

 

LOKACIJSKE PREVERITVE