Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Sklic zbora občanov KS Drenov Grič – Lesno Brdo

Dne 18. 8. 2023 je Občina Vrhnika prejela pobudo za sklic zbora občanov Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo, ker se ne strinjajo z načinom odvajanja odpadnih voda na območju Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo, podprto s podpisi 71 krajanov. Pri obravnavi pobude je bilo ugotovljeno:

  • da je na območju Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo na območju Občine Vrhnika, na dan prejema vložene pobude (18. avgust 2023) 1094 volivcev,
  • da je pobudo s podpisi podprlo 71 volivcev,
  • da je izpolnjen pogoj kvoruma za vložitev pobude za sklic zbora občanov s strani najmanj 5 % volivcev v tej krajevni skupnosti (6,49 %).

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) in pobude podprte s podpisi volivcev z območja Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo, prejete dne 18. 8. 2023

SKLICUJEM ZBOR OBČANOV

na območju Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo, ki bo v

četrtek, 7. 9. 2023, ob 18. uri, v prostorih Gasilskega doma na Drenovem Griču,

Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti zbora občanov
  2. Odvajanje odpadnih voda na območju Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo

Krajane Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo naprošamo, da na Zbor občanov prinesete osebni dokument, zaradi preverjanja sklepčnosti.

 

Lep pozdravljeni.

Župan Občine Vrhnika

Daniel Cukjati

Dokumenti