Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Katalog informacij javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Odgovorna uradna oseba: Daniel Cukjati, župan Občine Vrhnika

Datum prve objave kataloga: 7. 5. 2004

Datum zadnje spremembe kataloga: 17. 03. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrhnika.si

 

  1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

  1. Organigram in podatki o organizaciji

Organigram (povezava do organigrama na spletni strani)

Naslov: OBČINA VRHNIKA

Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

 

Dislocirana lokacija:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Cankarjev trg 4

 

URADNE URE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI:

PONEDELJEK:      od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

SREDA                  od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

PETEK                   od 8.00 do 13.00 ure

 

URADNE URE SPREJEMNO – INFORMACIJSKE PISARNE:

PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK       od 8.00 do 15.00 ure

SREDA                                                        od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure

PETEK                                                        od 8.00 do 13.00 ure

 

Organi Občine:

 Župan: Daniel Cukjati

Podžupan: Mirko Antolović

Nadzorni odbor:

  1. Maja Barišič
  2. Tadej Grampovčan
  3. Gregor Majcen
  4. Uroš Erčulj
  5. Doris Celarc

 Občinski svet:

1Tomaž GorišekLista za razvoj Vrhnike in podeželja
2Boštjan ErčuljLista Daniela Cukjatija
3Urška GorencLista Daniela Cukjatija
4Aleš SečnikLista Daniela Cukjatija
5Mateja MajcenLista Daniela Cukjatija
6Vid DraščekLista Daniela Cukjatija
7Vid KoprivecLista Daniela Cukjatija
8Valerija Mojca FrankLista Daniela Cukjatija
9Valerija MarinčVESNA – zelena stranka
10VESNA – zelena stranka
11Zdravko ŽeleznikSDS
12Petra ČernetičSDS
13Jana PolancSDS
14Mirko AntolovićSDS
15Ana SkledarNSI – Nova Slovenija
16Doman BlagojevićZeleni Slovenije
17Edin BehrićGibanje svoboda
18Alja StankoGibanje svoboda
19Peter PiklGibanje svoboda
20Ivica ĆosićGibanje svoboda
21Blanka GašpircGibanje svoboda
22Irena OblakLevica
23Anže Grampovčan1890
24dr. Benjamin Leskovec1890 

Občinska uprava

Naziv oddelka Kontaktni podatkiVodja Oddelka
Oddelek za splošne zadeve01 755 54 19

splosne.občina@vrhnika.si

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo01 755 54 27

druzbene.obcina@vrhnika.si

Mag. Matej Černetič
Oddelek za finance01 755 54 34

finance.obcina@vrhnika.si

Maja Kogovšek
Oddelek za prostor01 755 54 43 obcina.vrhnika@vrhnika.siBernard Kogovšek
Oddelek za okolje in komunalo01 755 54 25

obcina.vrhnika@vrhnika.si

Janez Jelovšek

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Daniel Cukjati, prof. šp. vzg.Boštjan Koprivec
ŽupanDirektor občinske uprave
Tel.: 01/755 54 12Tel.: 01/755 54 19
zupan.obcina@vrhnika.sidirektor.obcina@vrhnika.si

2.c  Povezava na državni register predpisov in register predpisov evropske unije in povezava na lokalni register predpisov

Državni register predpisov: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Predpisi EU: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Predpisi (povezava na spletno stran, kjer so predpisi)

2.d  Seznam strateških in programskih dokumentov

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015-2020

2.e Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov 

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB s spremembami) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20)  

Ime in PriimekUradniški nazivVodenje/odločanje/stopnja
Daniel Cukjatižupan Občine VrhnikaOdločanje v upravnih zadevah na II. stopnji iz vseh upravnih področij
Boštjan Koprivecdirektor občinske upraveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji iz vseh upravnih področijVodenje in odločanje  v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji iz vseh upravnih področijVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji iz vseh upravnih področij
mag. Matej Černetičvodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvoVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje in odločanje  v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
Maja Kogovšekvodja oddelka za financeVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje in odločanje  v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
Janez Jelovšekvodja oddelka za okolje in komunaloVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje in odločanje  v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
Bernard Kogovšekvodja oddelka za prostorVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje in odločanje  v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
višja svetovalka za pravne in splošne zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje in odločanje  v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
Erika Červekvišja svetovalka za družbene dejavnostiVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Sabina  Ahčanvišja svetovalka za družbene zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Milica Korenvišja svetovalka za investicijeVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Anja Šegulavišja svetovalka za pravne zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
Marija Ana Jakševišja svetovalka za investicije in komunaloVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
mag. Katarina Vrhovecvišja svetovalka za okolje in komunaloVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
Nataša Čožvišja svetovalka za upravne zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje v upravnih postopkih na II. stopnji  s svojega delovnega področja
Alenka Lapanjavišja svetovalka – urbanistkaVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Ana Jurjevčičsvetovalka za javna naročila, gospodarstvo in turizemVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Tanja Kohnesvetovalka za organizacijsko- kadrovske zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Ksenija Božnarsvetovalec za upravno finančne zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Ana Janša Jurjevičsvetovalka za gradbene zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Simona Simoničsvetovalka za pravne zadeveVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Tea Gombačsvetovalka – urbanistkaVodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področjaVodenje postopka pred izdajo odločbe v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Marta Lenarčičračunovodja VIVodenje in odločanje v enostavnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja
Tončka Perknjigovodja VVodenje v enostavnih upravnih postopkih na I. stopnji s svojega delovnega področja

3.     Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

Informacije so dosegljive na spletnih straneh Občine Vrhnika. Katalog je dostopen v fizični obliki po predhodnem dogovoru na sedežu Občine Vrhnika, informacije so na voljo tudi v pisni obliki.

4.     Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja

Stroškovnik se nahaja v sekciji dokumenti

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

– informacije o javnih naročilih

– informacije o prostorskem planu

– informacije o lokacijskih informacijah

– informacije o izdanih soglasjih

Dokumenti